Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

GHIFs historia

För Gästrike-Hammarby

Vad har vi för planer för 2019?

GHIF har många planer och idéer för 2019, mycket hänger dock på att människor utöver föreningens styrelse engagerar sig och visar intresse. Vi har en ambition att fortsätta med bilbingon samt anordna midsommarfirande. Vi kommer även hålla i ett valborgsmässoaftons-firande. Vi vill också fortsätta med att erbjuda Prova på- aktiviteter som förhoppningsvis kan ge möjligheten att starta upp en sektion/lag. Exempel på aktiviteter är knattefotboll, mountainbike- och cykelåkning, hockey, tennis, pingis, åka skridskor och skidor, innebandy och gympa. Vi har även startat ett korplag i fotboll som vi hoppas så småningom kan leda till divisionsspel. Vi kommer också starta ett lag för divisionsspel i innebandy. 

Grundades den 6 april 1920

Sedan föreningen bildades har den haft inriktning på och verkat för att människor i bygden genom idrott och annan gemenskap skall utvecklas såväl fysiskt som psykiskt i socialt och kulturellt avseende. GHIF har haft mycket att erbjuda under åren. Vi har bland annat varit stora inom fotboll och spelat i de högre divisioner. Föreningen har också anordnat många andra aktiviteter, t.ex. triathlon och "barnens dag". Dessutom har föreningen hållit i både bilbingo och midsommarfirande.

Vad hände förra året, 2018?

Under 2018 erbjöd föreningen olika prova på- aktiviteter, några exempel är fotboll, cykling och yoga. Bilbingon var igång under hela säsongen och var mycket lyckad. På midsommarafton hölls ett firande för hela familjen där dans runt stången samt lotterier och fiskedamm tog plats. På midsommardagen hade vi ett firande i parken. Vi har också anordnat olika aktiviteter, t.ex. tomteloppet. Vi har också fortsatt samarbete med Hammarby Allaktivitetshus - Hammarbygården. 

Vilka sitter i styrelsen?

Ordförande - Anders Nilsson

Vice ordförande - Anki Backe

Kassör - Ulf Bennetter

Sekreterare - Inger Elisson Wigö

Ledamot - Joachim Markström

Ledamot - Arne Johansson

Ledamot - Malin Remmer