Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

GHIF

Gästrike Hammarbys Idrottsförening

Organisationsnummer 88 55 00-4407

Alkohol- och drogpolicy

GHIF´s värderingar

Med föreningens verksamhet vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling i Sandvikens kommun, och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande. Alla ledare och företrädare för vår förening ska vara medvetna om sin roll som goda förebilder – för barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar som tar del av föreningens verksamhet.

Alkohol

Alkohol får inte förekomma bland ledare eller aktiva i GHIF's verksamhet.

Tidig alkoholdebut för barn och ungdomar ökar risken för missbruk senare i livet.

Alla ledare och företrädare ska vara uppmärksamma på att det kan finnas barn och ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem. Dessa barn och ungdomar kan behöva särskilt stöd av föreningen. GHIF är restriktiva med alkoholservering och försäljning av alkohol. Lagstiftning och föreskrifter om hur alkoholförsäljning skall alltid följas.

Efter tillstånd från GHIF's styrelse finns dock en möjlighet att:

  • servera öl och/eller vin i "slutna sällskap" (d.v.s. när samtliga närvarande är listade med namn och adress) samt att ingen under 18 år kommer serveras. Överträdelser beivras!
  • Vid evenemang där GHIF står som arrangör t.ex. på midsommaren, få servera öl och/eller vin under förutsättningen att lagstiftning och övriga föreskrifter om alkoholförsäljning följs. Överträdelser beivras!

Vid GHIF´s evenemang får det inte förekomma marknadsföring/sponsring av alkoholdrycker (drycker som innehåller mer än 2,25 % alkohol).

Marknadsföring/sponsring av varumärken och alkoholdrycker får inte förekomma i GHIF´s barn- och ungdomsverksamhet eller vid evenemang med barn och ungdomar som målgrupp. Det gäller också lättöl, alkoholfri öl och andra lättdrycker med mindre än 2,25 % alkohol som kan förväxlas med alkoholdrycker.

Narkotika

Narkotika får inte förekomma överhuvudtaget i föreningen GHIF. I Sverige är det olagligt att använda, inneha, köpa och sälja narkotika. Kännedom om förekomst av narkotika ska anmälas till polismyndighet och/eller social myndighet.

Tobak

GHIF´s verksamhet ska bedrivas i rökfria lokaler och anläggningar. Det gäller både inomhus och utomhus. Tobaksrökning är en allvarlig miljö- och hälsofara, både för den som röker och för den som blir utsatt för tobaksrök.

Rökning utomhus skall ske på anvisade platser, helst utanför GHIF's anläggning. Om det förekommer rökzoner utomhus ska de vara klart avgränsade från de rökfria zonerna.

Lagstiftning och föreskrifter om hur tobaksförsäljning ska gå till ska följas.

Vid offentligt finansierade evenemang skall inte marknadsföring/sponsring av tobaksprodukter förekomma.

Doping

Doping i alla former är förbjudet. Varje enskild utövare är själv ansvarig för att känna till och följa svenska dopingregler.

Handlingsplan

Hur informeras ledare och medlemmar i GHIF´s om föreningens alkohol- och drogpolicy?

  • Vår alkohol- och drogpolicy är uppsatt på vår hemsida. Då vi tar in ledare och aktiva som skriver på avtal finns denna med för att påvisa att vi följer denna. Även kring evenemang och då vi använder oss av frivilliga ska denna tas fram och meddelas att detta gäller kring vår verksamhet.

Vem ansvarar för att information till GHIF´s ledare och medlemmar genomförs?

  • Det är styrelsens uppgift att allt vi gör följer policyn och att alla vi samarbetar med känner till vår policy kring alkohol och droger.

Hur hanterar vi situationen om policyn inte följs av GHIF´s ledare och medlemmar?

  • Såklart beror detta på vad som gått fel och graden av misskötsamhet. Men vid tillräckligt allvarligt avsteg från vår policy så är det allt från muntlig erinran till avstängd från vår verksamhet. I grova fall eller kring droger är det polisanmälan som gäller.

Hur hanterar GHIF situationen om gäster/besökare i vår verksamhet uppfattas som påverkade av alkohol eller droger?

  • Vid påverkan av alkohol så får vi upplysa de om att detta gäller inom våra lokaler/område och att om de inte kan följa detta så får de ombedjas lämna lokalerna/området. Om det är droger inblandat så är det polis som ska meddelas.

Om arbetet inte efterföljts eller fått önskad effekt, vad gör GHIF då?

  • Om GHIF´s arbete med att få ut information om att vi har en alkohol- och drogpolicy som gäller i allt vi gör så måste vi i styrelsen tänka ut hur vi ska göra detta annorlunda. Det är vi i styrelsen som har ansvaret att denna policy efterföljs så vi måste då ta och se över hur vi arbetar med detta då om det felar någon endaste gång.